Dienstverlening

Uw bedrijf 

Verzuimmanagement begint bij het voeren van een goed verzuim- en re-integratiebeleid. Be-inplace ondersteunt u bij het opstellen en handhaven van een verzuimprotocol, het uitvoeren van goed casemanagement, training voor leidinggevenden en focus op preventie en duurzame inzetbaarheid. Be-inplace is er zowel voor u als voor uw werknemers en zorgt ervoor dat het spoor in de verzuimbegeleiding niet dood loopt.

Het verzuimprotocol

In een verzuimprotocol worden de stappen vastgelegd die een werkgever en werknemer verplicht moeten doorlopen. Door deze stappen in een protocol op te nemen kunt u geen stappen missen.

Casemanagement

Verzuimtraining voor leidinggevenden

Vanuit wet- en regelgeving wordt er van u en uw werknemer veel verwacht tijdens een periode van ziekte en re-integratie. Be-inplace ondersteunt en adviseert niet alleen u en uw werknemer maar ook andere betrokken partijen. Hierdoor krijgt u grip op het verzuim en zal de schadelast aanzienlijk worden beperkt. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over deadlines en gespreksverslagen.


Mocht er sprake zijn van een arbeidsconflict dan kan Be-inplace bemiddelen en als onpartijdige derde aanschuiven bij het gesprek.


Vier op de tien leidinggevenden zijn niet op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom verzuim. Hierdoor worden taken niet altijd correct uitgevoerd en zijn dossiers vaak niet op orde. Dit kan sancties tot gevolg hebben.

Veel leidinggevenden vinden het ook vaak moeilijk om verzuim bespreekbaar te maken.


Be-inplace helpt leidinggevenden door ze te trainen en basiskennis omtrent de wet- en regelgeving aan te reiken. De trainingen zijn praktisch opgezet waardoor ze direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Preventie en duurzame inzetbaarheid

Een duurzame organisatie begint bij vitale werknemers. Maar wat is nu vitaliteit? Vitaliteit gaat niet over het fruit in de kantine maar behelst veel meer dan dat. Be-inplace denkt graag met u mee over hoe uw werknemers zo lang mogelijk inzetbaar houdt. Een win win situatie voor u (toename productiviteit en afname verzuim) en uw werknemers (toename werkplezier).Analyse van uw verzuimdossiers

Om sancties van het UWV te voorkomen is een compleet en goed opgebouwd dossier cruciaal. Be-inplace kan uw bestaande dossiers analyseren om na te gaan of alle, uit wet- en regelgeving voortkomende taken, zijn verricht. Zo nodig kan worden bijgestuurd.